ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

PLA DE CONTROL FISCAL

Publicada en

pla-control-fiscal-exercici-2015 Govern 1/7 www.bopa.ad Núm. 56 29 de juliol del 2015 Dipòsit legal: AND.2-2015 Decret Vist l’article 64, apartat 2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; Atès que les actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres han d’aplicar-se de manera general i eficaç a tots els obligats tributaris; […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

REGLAMENT NO RESIDENTS FISCALS

Publicada en

Reglament-de-l’impost-sobre-la-renda-dels-no-residents-fiscals Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals Exposició de motius Com a conseqüència de l’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

Publicada en

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn. La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per […]