PLA DE CONTROL FISCAL

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

pla-control-fiscal-exercici-2015 Govern 1/7 www.bopa.ad Núm. 56 29 de juliol del 2015 Dipòsit legal: AND.2-2015 Decret Vist l’article 64, apartat 2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; Atès que les actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres han d’aplicar-se de manera general i eficaç a tots els obligats tributaris; […]

REGLAMENT NO RESIDENTS FISCALS

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

Reglament-de-l’impost-sobre-la-renda-dels-no-residents-fiscals Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals Exposició de motius Com a conseqüència de l’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, […]

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn. La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per […]

PER QUÈ INVERTIR A ANDORRA?

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

Un petit país històric i cosmopolita Un tractat de pau signat el 1278 entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell és l’origen del peculiar sistema institucional del Principat d’Andorra. Des d’aleshores, més de 700 anys de pau i neutralitat han marcat la història d’aquest petit país pirinenc que el 1993 va aprovar la […]