SERVEIS ARQUEIG ANDORRA

Publicada en Publicada en ANDORRA ASSESSORS, ANDORRA IGI, ANDORRA IRPF, ASSESSORAMENT COMPTABLE ANDORRA I FINANCER ANDORRA, ASSESSORAMENT EN INVERSIÓ ESTRANGERA, ASSESSORAMENT FISCAL ANDORRA, ASSESSORAMENT PER OBERTURA DE COMERÇOS i/O SOCIETATS ANDORRA, ASSESSORS ANDORRA, COMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS) ANDORRA, COMPTABILITATS ANDORRA, CONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS ANDORRA, CREACIO DE SOCIETATS ANDORRA, CREACION DE SOCIEDADES EN ANDORRA, ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS ANDORRA, ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA, GESTIO DE LES INVERSIONS A ANDORRA, GESTIO EMPRESES ESTRANGERES A ANDORRA, IGI ANDORRA, IMPOST GENERAL INDIRECTE ANDORRA (IGI), IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) ANDORRA, IMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) ANDORRA, IMPOSTOS DE SOCIETATS (IS) ANDORRA, IMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN) INRN ANDORRA, IRPF ANDORRA, NOVES SOCIETATS ANDORRA, SERVEIS COMPTABLES ANDORRA, SERVEIS D’ASSESSORAMENT ANDORRA, SERVEIS DE FISCALITAT ANDORRA, SOCIETATS ANDORRA

SERVEIS COMPTABLES COMPTABILITATS ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ  DE COMPTES ANUALS COMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS) CONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS   SERVEIS DE FISCALITAT IMPOSTOS DE SOCIETATS (IS) IMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) IMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN) IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI) IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)   SERVEIS D’ASSESSORAMENT ASSESSORAMENT FISCAL […]

PLA DE CONTROL FISCAL

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

pla-control-fiscal-exercici-2015 Govern 1/7 www.bopa.ad Núm. 56 29 de juliol del 2015 Dipòsit legal: AND.2-2015 Decret Vist l’article 64, apartat 2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; Atès que les actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres han d’aplicar-se de manera general i eficaç a tots els obligats tributaris; […]

REGLAMENT NO RESIDENTS FISCALS

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

Reglament-de-l’impost-sobre-la-renda-dels-no-residents-fiscals Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals Exposició de motius Com a conseqüència de l’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, […]

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn. La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per […]

PER QUÈ INVERTIR A ANDORRA?

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

Un petit país històric i cosmopolita Un tractat de pau signat el 1278 entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell és l’origen del peculiar sistema institucional del Principat d’Andorra. Des d’aleshores, més de 700 anys de pau i neutralitat han marcat la història d’aquest petit país pirinenc que el 1993 va aprovar la […]

La inversió estrangera privada s’ha convertit en una eina estratègica de la política per fomentar el creixement econòmic a Andorra

Publicada en Publicada en ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

La inversió estrangera privada s’ha convertit en una eina estratègica de la política per fomentar el creixement econòmic, un instrument impulsat pels estats, que busquen la captació d’aquests recursos per atreure l’emprenedoria, el talent, la innovació i el coneixement. Segons l’OCDE, més enllà de l’estímul derivat de la mateixa inversió, la inversió estrangera ―i molt […]