GESTORIA

SERVEIS DE GESTORIA

Entre d’altres podríem destacar:

 

 • Constitució de Societats
 • Tràmits per reserva de nom social
 • Redacció d’estatuts
 • Tràmits i seguiment per la constitució de la Societat davant Notari
 • Tràmits per l’obtenció del NRT “Registre tributari” de la Societat

 

 • Inversió estrangera:
 • Tràmits per la sol·licitud a Govern d’autorització d’inversió estrangera, per inversions estrangeres amb una participació superior al 10% del capital social.
 • Tràmits amb immigració per l’obtenció d’un permís de residència i treball per compte propi.
 • Tràmits per demanda de residències passives

 

 • Comerços:
 • Altes ; baixes i/o modificacions de comerços
 • Tràmits per la reserva de nom comercial
 • Tràmits amb el Comú per l’obertura i/o traspas de comerç
 • Tràmits amb la Cass  per l’alta de l’empresa a la Seguretat Social
 • Tràmits per l’alta de treballadors per compte propi a la CASS o a Tributs

 

 • Administració per Empreses:
 • Confecció de nòmines (fulls de treball)
 • Elaboració de liquidacions per treballadors “finiquitos”
 • Contractes de treball
 • Cotitzacions mensuals a la CASS i ordres de pagament de les cotitzacions
 • Tràmits amb immigració per sol.licituds o renovacions de permisos de treball
 • Servei de facturació

 

 • Altres:
 • Demanda de penals a Espanya, Portugal o França
 • Redacció de currículums
 • Tràmits o súpliques en  general a Govern, Cass o Comuns com poden ser:
     • Renovació de Passaports
     • Renovacions de permisos de conduir
     • Sol.licitud o renovació de permisos de caça i/o armes
     • Tràmits per l’obtenció de l’ajut a l’habitatge
     • …etc

 

 

SERVEIS DE GESTORIA Entre d’altres podríem destacar: Constitució de Societats Tràmits per reserva de nom social Redacció d’estatuts Tràmits i seguiment per la constitució de la Societat davant Notari Tràmits per l’obtenció del NRT “Registre tributari” de la Societat Inversió estrangera: Tràmits per la sol·licitud a Govern d’autorització d’inversió estrangera, per inversions estrangeres amb una participació superior al 10% del capital social. Tràmits amb immigració per l’obtenció d’un permís de residència i treball per compte propi. Tràmits per demanda de residències passives Comerços Altes ; baixes i/o modificacions de comerços Tràmits per la reserva de nom comercial Tràmits amb el Comú per l’obertura i/o traspas de comerç Tràmits amb la Cass per l’alta de l’empresa a la Seguretat Social Tràmits per l’alta de treballadors per compte propi a la CASS o a Tributs Administració per Empreses Confecció de nòmines (fulls de treball) Elaboració de liquidacions per treballadors “finiquitos” Contractes de treball Cotitzacions mensuals a la CASS i ordres de pagament de les cotitzacions Tràmits amb immigració per sol.licituds o renovacions de permisos de treball Servei de facturació Altres Demanda de penals a Espanya, Portugal o França Redacció de currículums Tràmits o súpliques en general a Govern, Cass o Comuns com poden ser: Renovació de Passaports Renovacions de permisos de conduir Sol.licitud o renovació de permisos de caça i/o armes Tràmits per l’obtenció de l’ajut a l’habitatge …etcLa inversió estrangera privada s’ha convertit en una eina estratègica de la política per fomentar el creixement econòmic, un instrument impulsat pels estats, que busquen la captació d’aquests recursos per atreure l’emprenedoria, el talent, la innovació i el coneixement. Segons l’OCDE, més enllà de l’estímul derivat de la mateixa inversió, la inversió estrangera ―i molt especialment la inversió estrangera directa― influeix en el creixement i augmenta la productivitat i l’eficàcia en l’ús dels recursos del país receptor. Així, un dels principals efectes de la inversió estrangera és la diversificació de l’economia, amb la creació de nous sectors econòmics i l’augment de la competitivitat dels sectors ja existents. Altres efectes produïts per la inversió estrangera són la difusió de bones pràctiques en matèria de gestió d’empreses, la transferència de tecnologia, la implantació de programes de formació i l’increment dels ingressos fiscals dels països receptors. Tant és així que un dels incentius més utilitzats per part dels governs ha estat el d’obrir els mercats respectius als inversors estrangers mitjançant la modificació de les normes reguladores, amb l’objectiu de reduir el proteccionisme que tradicionalment molts estats atorgaven a determinats sectors econòmics nacionals. Així, la liberalització de les inversions estrangeres, juntament amb la signatura de convenis de doble imposició, després de la recent aplicació d’una fiscalitat directa sobre les societats i les activitats econòmiques, ha de posicionar l’economia andorrana en situació de competir en igualtat de condicions amb les economies veïnes, i alhora ha de fer que Andorra constitueixi una destinació atractiva per a nous sectors i empreses. En definitiva, l’obertura econòmica és el camí que més garanties d’èxit pot donar per assegurar una nova fase de creixement i prosperitat a l’economia i la societat andorranes.