ANDORRA ASSESSORSANDORRA IGIANDORRA IRPFASSESSORAMENT COMPTABLE ANDORRA I FINANCER ANDORRAASSESSORAMENT EN INVERSIÓ ESTRANGERAASSESSORAMENT FISCAL ANDORRAASSESSORAMENT PER OBERTURA DE COMERÇOS i/O SOCIETATS ANDORRAASSESSORS ANDORRACOMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS) ANDORRACOMPTABILITATS ANDORRACONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS ANDORRACREACIO DE SOCIETATS ANDORRACREACION DE SOCIEDADES EN ANDORRAELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS ANDORRAESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRAGESTIO DE LES INVERSIONS A ANDORRAGESTIO EMPRESES ESTRANGERES A ANDORRAIGI ANDORRAIMPOST GENERAL INDIRECTE ANDORRA (IGI)IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) ANDORRAIMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) ANDORRAIMPOSTOS DE SOCIETATS (IS) ANDORRAIMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN) INRN ANDORRAIRPF ANDORRANOVES SOCIETATS ANDORRASERVEIS COMPTABLES ANDORRASERVEIS D’ASSESSORAMENT ANDORRASERVEIS DE FISCALITAT ANDORRASOCIETATS ANDORRA

SERVEIS ARQUEIG ANDORRA

SERVEIS COMPTABLES

 • COMPTABILITATS
 • ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ  DE COMPTES ANUALS
 • COMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS)
 • CONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS

 

SERVEIS DE FISCALITAT

 • IMPOSTOS DE SOCIETATS (IS)
 • IMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • IMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN)
 • IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI)
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

 

SERVEIS D’ASSESSORAMENT

 • ASSESSORAMENT FISCAL
 • ASSESSORAMENT COMPTABLE I FINANCER
 • ASSESSORAMENT PER OBERTURA DE COMERÇOS i/O SOCIETATS
 • ASSESSORAMENT EN INVERSIÓ ESTRANGERA