ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

Publicada en

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn. La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per […]